Dofinansowanie Disco Długie Festival vol.2

Disco Długie Festival coraz bliżej, a my staramy się o dofinansowanie na realizację tej imprezy z programu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przeszliśmy już pierwszy etap weryfikacji w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania.

Wszystko to dla Was – abyście mieli jak najwięcej atrakcji na plaży w Długiem. Więcej informacji wkrótce