Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Strzelecki Ośrodek Kultury informuje o realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Zakres tematyczny operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:
Operacja będzie polegała na zakupie sceny mobilnej wraz z wyposażeniem. Następnie scena ta będzie wsparciem infrastruktury turystycznej, sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Za pomocą sceny – jej udziału w wydarzeniach promujących – wszelkie imprezy, wydarzenia będą miały odpowiednią oprawę i udostępnią możliwość promocji m.in. działalność rybacką. Wydarzenia o zróżnicowanym charakterze, z udziałem profesjonalnego zaplecza scenicznego przełożą się na lepszą promocję terenu Pojezierza Dobiegniewskiego i jego zasobów.

Wartość operacji wynosi 147 191,64 zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich wynosi 65 588 zł.