Opłaty

OPŁATA ZA STUDIO PIOSENKI

Proszę o dokonywanie opłat za STUDIO PIOSENKI na następujące konto:

35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z dopiskiem STUDIO PIOSENKI

imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.


OPŁATA ZA SEKCJĘ PLASTYCZNĄ

Proszę o dokonywanie opłat za SEKCJĘ PLASTYCZNĄ na następujące konto:

35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z dopiskiem SEKCJA PLASTYCZNA

imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.


OPŁATA ZA SEKCJĘ TEATR NA PIĘTRZE

Proszę o dokonywanie opłat za SEKCJĘ TEATR NA PIĘTRZE na następujące konto:

35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z dopiskiem SEKCJA TEATR NA PIETRZE

imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.


OPŁATA ZA SEKCJĘ PARADOKS

Proszę o dokonywanie opłat za SEKCJĘ PARADOKS  na następujące konto:

98 8362 0005 0399 3682 2000 0040 z dopiskiem SEKCJA PARADOKS

imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.