Opłaty

OPŁATA ZA STUDIO PIOSENKI
Opłata 60zł za STUDIO PIOSENKI na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
STUDIO PIOSENKI oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ PLASTYCZNĄ
Opłata 50zł za SEKCJĘ PLASTYCZNĄ na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
SEKCJA PLASTYCZNA oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ TEATR NA PIĘTRZE
Opłata 30zł za SEKCJĘ TEATR NA PIĘTRZE na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
TEATR NA PIĘTRZE oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ LEGO
Opłata 100zł za SEKCJĘ LEGO na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
SEKCJA LEGO oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ PARADOKS
Opłata 50zł za jedno dziecko lub 80 zł za dwoje dzieci za SEKCJĘ PARADOKS na następujące konto:
98 8362 0005 0399 3682 2000 0040 z tytułem przelewu:
PARADOKS oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ RĘKODZIELNICZĄ
Opłata 120zł dla dorosłych lub 70 zł dla dzieci za SEKCJĘ RĘKODZIELNICZĄ na następujące konto:
98 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
RĘKODZIEŁO oraz imię i nazwisko, za miesiąc którego dotyczy.