Opłaty

OPŁATA ZA STUDIO PIOSENKI
Opłata 70zł za STUDIO PIOSENKI na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
STUDIO PIOSENKI oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ PLASTYCZNĄ
Opłata 60zł za SEKCJĘ PLASTYCZNĄ na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
SEKCJA PLASTYCZNA oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ TEATR NA PIĘTRZE
Opłata 30zł za SEKCJĘ TEATR NA PIĘTRZE na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
TEATR NA PIĘTRZE oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ LEGOROBOTYKA
Opłata 110zł za SEKCJĘ LEGOROBOTYKA na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
SEKCJA LEGO oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ PARADOKS
Opłata 70zł za jedno dziecko lub 120 zł za dwoje dzieci za SEKCJĘ PARADOKS na następujące konto:
98 8362 0005 0399 3682 2000 0040 z tytułem przelewu:
PARADOKS oraz imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ RĘKODZIELNICZĄ
Opłata 60 zł dla dzieci za SEKCJĘ RĘKODZIELNICZĄ na następujące konto:
35 8362 0005 0399 3682 2000 0010 z tytułem przelewu:
RĘKODZIEŁO oraz imię i nazwisko, za miesiąc którego dotyczy.

OPŁATA ZA SEKCJĘ TANECZNĄ STREET DANCE
Opłata 60zł za jedno dziecko lub 100 zł za dwoje dzieci lub 140 zł za troje dzieci za SEKCJĘ TANECZNĄ STREET DANCE na następujące konto:
64 8362 0005 0399 3682 2000 0070 z tytułem przelewu:
imię i nazwisko dziecka, za miesiąc którego dotyczy, grupa taneczna