Historia

Spichlerz

Spichlerz w Strzelcach Krajeńskich Historia: Zabytkowy budynek zlokalizowany jest przy dawnym Placu Młyńskim (Mühlen Platz), w narożniku ulic: Podwale i

Strzelecki Ośrodek Kultury

HISTORIA KULTURY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH LATA 40. Tuż po wojnie pracą kulturalną w mieście zajęli się: Rozalia i Stanisław Szemberscy,