Edward Dąbrowski

Edward Dąbrowski (1)

Rzeźbiarstwo jest wielką pasją Edwarda Dąbrowskiego. Zainteresowanie tą dziedziną rzemiosła pojawiło się kiedy był jeszcze uczniem szkoły podstawowej. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych rzeźbiarzy regionu. Działalność gospodarczą związaną z wyrobami z drewna prowadzi od 2009 roku. Wykonuje rzeźbę, płaskorzeźbę, a także stylizowane przedmioty oraz sprzęty użytkowe. W swojej pracy wykorzystuje tematykę oraz motywy ludowe, które są mu szczególnie bliskie. Dużą inspirację stanowi przyroda. Rzeźbi również motywy sakralne, wykonuje szopki bożonarodzeniowe oraz figury świętych (figura Jana Chrzciciela w kościele w Zwierzynie). Swoje prace wystawiał na wielu pokazach, piknikach oraz plenerach rzeźbiarskich.

Edward Dąbrowski (3) Edward Dąbrowski (2)