Maria Wolak-Paszkiewicz

Wolak PaszkiewiczMarię Wolak – Paszkiewicz interesuje pejzaż, portret, martwa natura. Ulubione techniki to: olej, akwarela, ołówek, suchy pa-stel. W latach 1968 – 1989 była członkiem Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze, przy którym prężnie działała Sekcja Plastyki Amatorskiej. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, na których wystawiano prace członków LTK. Prezentowała swoje prace m. in w Zielonej Górze, Żaganiu, Nowej Soli, Niepołomicach, Frankfurcie, Cottbus, Gorzowie Wielkopol-skim oraz Lwówku Śląskim. Dwukrotnie nagrodzona przez LTK za szerzenie sztuki nieprofesjonalnej (I – 10.02.1974 r., ll -07.10.1983 r. ). Przez wiele lat była jedynym reprezentantem z tego terenu, promującym twórczość plastyczną. W 1974 roku zajęła I miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Strzelcach Kraj pt. „Człowiek i praca”. Przewodniczącym jury był artysta plastyk Andrzej Gordon z Gorzowa. Wystawy zbiorowe i indywidualne oraz osiągnięcia: 1976 – udział w Powiatowym Przeglądzie Ruchu Amatorskiego, 1985 – I miejsce w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim, którego organizatorem był strzelecki Dom Kultury,1989 – wystawa indywidualna w Spichlerzu (organizator SKTK ), 1991 – wy-stawa indywidualna w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Kraj.,1995 – 50 – lecie SP nr 1 w Strzelcach Kraj. – wspólna wystawa prac uczniów i Marii Wolak – Paszkiewicz,

1997 – wystawa w SP nr 1 w Strzelcach (biblioteka ), 1997 – wystawa w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich. 1999 – prace prezentowane w ZS podczas konferencji metodycznej nauczycieli oraz spotkanie z autorką wystawy zatytułowanej ,Tylko koni żal….”, 2009 – wystawa indywidualna w Strzeleckim Ośrodku Kultury, 1999 – Maria Wolak – Paszkiewicz otrzymuje za całokształt pracy twórczej i szerzenie kultury plastycznej wśród dzieci honorową odznakę „Zasłużony dla Ziemi Strzelecko – Krajeńskiej”, 2001 – Gorzowski Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego ,PARA 2001″,2002 – wystawa indywidualna w „Galerii Zielonej” – Krzysztofa Swaryczewskiego. 2003 – Grodzki Dom Kultury „PARA 2003″, 2004 – Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych – plastyka, 2005 – Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych -plastyka, 2006 – Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych – plastyka, jury w składzie; art. piast. Magdalena Ćwiertnia, Klara Rawicz – Lipińska, Józef Kodź – spośród nadesłanych prac wyróżniło obrazy Marii Wolak – Paszki-wicz za walory artystyczne, 2007 – prezentacje prac w Zielonej Górze w ramach promocji regionów zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski ( 6 prac), 2007 – FPŻ „Keja” – udział w polsko – niemieckim plenerze w Długiem, 2007 „Jarmark Strzelecki” – udział w wystawie prac grupy plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2007 – Gorzowski Przegląd Sztuk Wizualnych (plastyka), na którym znalazło się 5 prac autorki ( martwa natura, pejzaże, portrety). W trakcie organizowanych spotkań z twórcami zagranicznymi autorka brała udział w trzech zbiorowych wystawach – dwie w Spichlerzu i jedna w „Galerii Zielonej” K. Swaryczewskiego. Ponadto wystawiała swoje prace w Tornesch, Rathenow i Angermunde. W 2007 roku wspólnie z uczestnikami warsztatów plastycznych, działających przy UTW w Strzelcach wystawiała prace w bibliotece Zespołu Szkół.

Maria Wolak – Paszkiewicz była wieloletnim nauczycielem plastyki. Dzieci pod jej kierunkiem zdobywały laury w wielu konkursach regionalnych, wojewódzkich ogólnopolskich i międzynarodowych. Rozbudziła zainteresowania wśród uczniów, z których wielu ukończyło szkoły artystyczne. Nagrano o niej audycję telewizyjną w TVP3 (aut. Agnieszka Wojtkowiak) oraz radiową w Radiu Zachód ( aut. Romuald Szura ). W latach 2002 – 2006 prowadziła grupę plastyczną, działającą przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Strzelcach Krajeńskich.