„40 lat kolarstwa w LKS POM” – Książka

DSC_2116www

„40 lat kolarstwa w LKS POM”
autor: Zbigniew Szafkowski

Cena – 15 zł

Opis:

Jubileusze skłaniają zwykłe do zadumy nad dotychczasowymi osiągnięciami sportowymi klubów oraz przypominają największe sukcesy sportowe zawodników z minionych lat. W końcu 2003 r Ludowy Klub Sportowy POM Strzelce Krajeńskie obchodził 35-rocznicę swej sportowej działalności. Wydano wówczas książkę mojego autorstwa pt.: 35 lat kolarstwa w LKS POM Strzelce Krajeńskie (1968-2003), w której przedstawiłem dotychczasową działalność klubu kolarskiego, a także nazwiska i osiągnięcia najbardziej zasłużonych dla Strzelec Krajeńskich zawodników oraz działaczy sportowych.

W roku (2008) minęło 40 lat działalności Klubu POM Strzelce Krajeńskie. Jest zatem okazja do wydania kolejnej monografii o strzeleckim klubie. Tym razem w prac chciałbym przedstawić krótką historię kolarstwa w Polsce, rys historyczny kolarstwa w Strzelcach do roku 2003-go oraz ukazać osiągnięcia sportowe strzeleckich kolarzy w ostatnich pięciu latach (2004 – 2008).

Książka ta miała ukazać się w grudniu 2008. Ale z różnych przyczyn wydano ją dopiero w lutym 2010, a zatem to już jubileusz pełnych 41 lat działalności klubu.

Materiał do jej napisania zaczerpnięto z kroniki Klubu, z prasy lokalnej, która dość szeroko pokazywała sukcesy sportowe kolarzy strzeleckich, a także skorzystałem z wiadomości zaczerpniętych z kilku maszynopisów (prac magisterskich). Ponadto przeprowadzono liczne wywiady z trenerami i działaczami Klubu, którzy pamiętali o wielu szczegółach za sportowego życia swoich ulubieńców. W pracy zamieszczono szereg zdjęć, aby przybliżyć Czytelnikowi sylwetki strzeleckich kolarzy, Pracę zaopatrzono w streszczenie polskie, angielskie i niemieckie aby pokazać obcokrajowcom osiągnięcia sportu kolarskiego znajdującego się pod finansową opieką Państwowego Ośrodka Maszynowego, z którym przedstawiciele innych państw prowadzą ożywione kontakty handlowe.

Sądzę, iż niniejsza praca pozostając w bibliotekach całego kraju pokaże przyszłym pokoleniom Polaków wkład strzeleckiego kolarstwa w rozwój polskiej kultury fizycznej na początku XXI wieku.

Korzystając w okazji składam wszystkim zawodnikom, trenerom i działaczom kolarskim w Strzelcach Krajeńskich serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia sportowe w kolarstwie i życzę dalszych sukcesów w rozwoju Waszego Klubu z medalami mistrzostw Polski i mistrzów świata włącznie.

Zbigniew Szafkowski