UTRUDNIENIA WOKÓŁ RYNKU

Przypominamy o utrudnieniach drogowych, jakie czekają nas w związku
z organizacją Jarmarku Strzeleckiego.
Organizatorzy proszą o nieparkowanie aut w podanych poniżej dniach
i godzinach na ulicach wyznaczonych do zamknięcia:
⛔️ Od 24 maja 2023 r. od godziny 16:00 zamknięta będzie ulica Rynek.
Zamknięcie tej ulicy potrwa do 29 maja 2023 r.
⛔️ Od 26 maja 2023 r. od godziny 6:00 zamknięte będą dodatkowo fragmenty ulic w obrębie Rynku Miejskiego: Katedralna, Ludowa, Targowa.
Zamknięcie tych ulic potrwa do 28 maja 2023 r. do godziny 15:00.