ODWOŁANE zajęcia Street dance dnia 20.01.2023r.

❗️❗️UWAGA ❗️❗️❗️ODWOŁANE zajęcia Street dance dnia 20.01.2023r.

Zmniejszona zostaje opłata za styczeń 2023r.za zajęcia taneczne Street Dance!

W styczniu 2023 opłata za zajęcia wynosi 50% czyli:
30 zł za jedno dziecko
50 zł za dwoje dzieci
70 zł za troje dzieci


! Jeżeli Państwo wpłaciło już całość opłaty za styczeń,
to prosimy w kolejnym miesiącu zapłacić połowę.!