Zamówienie publiczne: ”Zakup sceny mobilnej w celu realizacji wydarzeń w ramach promocji akwakultury”

”Zakup sceny mobilnej w celu realizacji wydarzeń w ramach promocji akwakultury” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Szczegóły informacji:

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: dostawy

Zamawiający: Strzelecki Ośrodek Kultury

Nr UZP: 2022/BZP 00407244/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-11-09 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-11-09 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl

Treść:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84ee723f-53a2-11ed-9171-f6b7c7d59353