SOK ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

Strzelecki Ośrodek Kultury ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
(zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieobecności pracownika)

Więcej informacji na https://bip.sok.strzelce.pl/
zakładka „Ogłoszenia o pracy”