Rok Lema – konkurs plastyczny dla dzieci

PFR Fundacja zaprasza młodych artystów – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach projektu Rok Lema w CDT.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, dla której inspiracją jest wybrany cytat zaczerpnięty z utworów Stanisława Lema. Prace można zgłaszać w dwóch grupach wiekowych: dzieci (10- 14 lat) oraz młodzież (15-17 lat). Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

 Prace należy przesłać do 31 października. Więcej informacji na stronie https://fundacjapfr.pl/rok_lema/konkurs-plastyczny.html