Ekowakacje

JUŻ W PONIEDZIAŁEK 5 LIPCA RUSZAMY Z PROJEKTEM „EKOWAKACJE”

Projekt „Ekowakacje” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Dzieci poznają lokalne dziedzictwo naturalne, zapoznają się ze zbiornikami wodnymi, fauną i florą strzeleckich jezior. Dowiedzą się, jak łowić ryby i jakie gatunki ryb zamieszkują Górne i Dolne. Dowiedzą się, jak dbać o nasze naturalne bogactwa akwakultury. A to wszystko w przyjemnej i zabawowej atmosferze. Nie zabraknie ruchu na świeżym powietrzu, gier i zabaw, a także konkursów.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku 5 lipca do piątku 16 lipca z wyłączeniem weekendów (sobota i niedziela) w godzinach 11:00-14:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej numer 1 (codzienne miejsce zbiórki). Udział wziąć mogą dzieci w wieku szkolnym.

Obowiązują limity osób w zajęciach plenerowych, na sali liczba osób zostanie dostosowana do wielkości sali i aktualnych epidemiologicznych.

Dziecko, które ze względu na limit, nie zdążyło zapisać się w danym dniu, zostanie automatycznie wpisane na listę na dzień kolejny.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci na godzinę 11:00 w wyznaczone miejsce (Orlik przy PSP numer 1) oraz przyniesienie wypełnionej karty (do pobrania poniżej). Prosimy o odbieranie dzieci o godzinie 14:00 w miejscu zbiórki (Orlik przy PSP numer 1).