Lubuski Konkurs Recytatorski – zmiana terminu!

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Lubuski Konkurs Recytatorski jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.
Realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
• I kategoria wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej);
• II kategoria wiekowa (klasy IV-V szkoły podstawowej);
• III kategoria wiekowa (klasy VI i VIII szkoły podstawowej);

Finał Powiatowy odbędzie się 9 marca 23 marca o godzinie 11.00 w Strzeleckim Ośrodku Kultury.