Konkurs filmowy dla dzieci ze szkół podstawowych organizowany przez Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w konkursie filmowym pn. „Dlaczego warto spędzić wakacje na lubuskiej wsi?”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego.

Celem konkursu jest promowanie najciekawszych gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i rolnych oraz propagowanie aktywnego wypoczynku na wsi oraz rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat obszarów wiejskich i pracy w gospodarstwach rolnych oraz turystyki wiejskiej.

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I – klasy I-III, Kategoria II – klasy IV-VIII. W przypadku wysokiego poziomu prac konkursowych organizator konkursu przewiduje wyróżnienia.

W kategorii I – najlepsza praca zostanie nagrodzona poprzez ufundowanie warsztatów edukacyjnych, dla całej klasy, w gospodarstwie agroturystycznym „MALINÓWKA” w Drągowinie, natomiast w kategorii II – najlepsza praca zostanie nagrodzona poprzez ufundowanie warsztatów radiowych, dla całej klasy, w siedzibie Radio Zachód. Koszt dojazdu oraz warsztatów pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Termin upływa 31 maja 2019 r. Szczegóły pod adresem
http://lubuskie.pl/news/25392/27/Wakacje-na-lubuskiej-wsi/?fbclid=IwAR3rKa6RreiJOIaNoByE-A7b2HjbxQOEPKCjOSPkPeRpj292isBQR5q6DYA