Wystawa poplenerowa „Art Plener Słońsk” w Spichlerzu

5 kwietnia o 17:00 w Spichlerzu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy polsko-niemieckiej pt. „Przyroda i architektura gminy Słońsk”, której celem jest promocja województwa lubuskiego, wspieranie środowisk artystycznych i imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, jak również kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej roli środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Przedstawione prace powstały podczas XXV  i  XXVI  Międzynarodowych Plenerów Artystycznych „Art Plener Słońsk”, w których biorą udział artyści profesjonaliści, studenci wydziałów artystycznych, wykładowcy oraz amatorzy z Polski, Niemiec, Szkocji, Francji i Japonii. Inicjatorem plenerów, a także wystaw, jest prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Turystycznego w Słońsku Błażej Kaczmarek, który będzie gościem wernisażu. Błażej Kaczmarek pochodzi z Bydgoszczy, a od 40 lat mieszka w Słońsku, który uważa za swoją „małą ojczyznę”. To człowiek wszechstronnie uzdolniony. Posiada wiedzę i doświadczenie w takich dziedzinach sztuk plastycznych jak: grafika, rzeźba w kamieniu i drewnie, malarstwo, ceramika oraz fotografia, a wiodącą techniką przewijającą się w jego pracach jest malarstwo olejne. Wystawę można oglądać do końca kwietnia, w godzinach pracy Spichlerza.