Międzynarodowe Forum Kultury

W Dankowie odbyło się Międzynarodowe Forum Kultury, w którym uczestniczyli pracownicy Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz goście z miasta partnerskiego Angermünde.

Głównym celem forum było omówienie działalności SOK-u oraz pracy niemieckiego domu kultury w Angermünde po to, by stworzyć wspólnie nową ofertę, inne propozycje dla mieszkańców oraz poszerzyć współpracę kulturalną. Pracownicy jednej i drugiej instytucji opowiedzieli o strukturach swoich instytucji, organizowanych wydarzeniach, sekcjach zainteresowań, planach na przyszłość. Dodatkową atrakcją dla niemieckiego partnera była m.in. wycieczka po Strzelcach Krajeńskich i Dankowie.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Małych Projektów, BB-PL Interreg V A 2014-2015.