PRO ARTE 2018 – Trwają przygotowania!

Trwają przygotowania do Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018!

Jeszcze pamiętamy i miło wspominamy edycję PRO ARTE 2017, jednak zespół RCAKu pracuje już nad kolejną! Posiłkując się przeprowadzonymi badaniami oraz zwracając szczególną uwagę na opinie uczestników, nanoszą poprawki w regulaminach i kartach zgłoszeń oraz przygotowują m.in. formularz deklaracyjny dla organizatorów etapów powiatowych.

Mamy nadzieję, że w roku 2018  współpraca będzie układała się równie pomyślnie, pozwalając tym samym na osiąganie wspólnie kolejnych sukcesów.

Aktualne informacje -> www.rcak.pl

 

info /rcak.pl/