INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DRÓG – EUROPIKNIK

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DRÓG

W związku z realizacją imprezy masowej pn. Europiknik, która odbędzie się już 24 czerwca na Rynku Miejskim, apelujemy o nieparkowanie aut w pobliżu miejsca imprezy. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom Europikniku, jak też ułatwić pracę służb organizacyjnych i mundurowych, wyłączone zostaną z ruchu kołowego następujące części ulic: Katedralna, Ludowa, Rynek i Targowa. Zamknięcie ulic nastąpi już 23 czerwca o godzinie 18:00, przywrócenie ruchu dopiero 25 czerwca o godzinie 2:00.

Organizator

Strzelecki Ośrodek Kultury