Akademia kompetencji językowych i komputerowych

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe, zaczynamy rekrutację z Fundacją Przedsiębiorczość

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie  “Akademia kompetencji językowych i komputerowych” oferujemy kursy językowe lub kursy komputerowe. Wsparcie obejmujące oprócz kursów także podręczniki, egzaminy końcowe są nieodpłatne dla Uczestników. Wsparcie nie obejmuje cateringu, zwrotów kosztów dojazdów oraz stypendiów.

W ramach Projektu, zapewniamy wsparcie wyłącznie osobom, które:

– uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubuskiego (w szczególności w powiatach: nowosolskim, żagańskim, strzelecko-drezdeneckim),
– posiadają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (co najwyżej ukończyły szkołę średnią),
– są w wieku 25 – 64 lata,
– są aktywne lub nieaktywne zawodowo (jednak gotowe do podjęcia pracy) i nie prowadzą działalności gospodarczej,
– pragną podnieść umiejętności z własnej inicjatywy,
– posiadają wysoką kulturę osobistą.

Pierwszeństwo będą mieć:

– panie,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby w wieku 50-64 lata,
– osoby z obszarów wiejskich,
– osoby posiadające  dochód niższy od średniej krajowej.

Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu . Zajęcia odbywać się będą w lokalizacjach i terminach zgodnych z  harmonogramem.

Jeśli Projektodawca nie będzie w stanie zorganizować grupy w zakresie nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie zgodnym ze stopniem zaawansowania Kandydata lub w zakresie obsługi komputera w obszarze zainteresowań Kandydata, istnieje możliwość zakupienia kursu w innej placówce szkoleniowej.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE [POBIERZ]

Karty zgłoszeniowe można składać bezpośrednio w biurze projektu ul. Rybacka 38 w budynku byłej Straży Pożarnej (wieżyczka, I piętro) w Żaganiu (od poniedziałku do piątku) od godz. 8:00 do 16:00, bądź poprzez stronę internetową www.lubuskie.eurodialog.pl lub drogą elektroniczną e-mail szuscicka@fundacja.zary.pl , kaczmarczyk@fundacja.zary.pl

Realizator projektu: Jarosław Patrzyk EuroDialog
Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań
ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań
tel: 534 01 05 11, 533 32 26 18, tel: 534 010 511,

mail:
lubuskie.eurodialog@gmail.com,
kaczmarczyk@fundacja.zary.pl
szuscicka@fundacja.zary.pl