„Zabytki Gminy Strzelce Krajeńskie” – Książka

DSC_2120www

„Zabytki Gminy Strzelce Krajeńskie”
autor: Błażej Skaziński

Cena – 30 zł

Opis:

Szanowni Państwo,

pragnę serdecznie polecić niniejszą publikację mieszkańcom Gminy Strzelce Krajeńskie, jak również wszystkim tym, którzy zechcą nas odwiedzić i zarazem czynnie wypocząć z dala od zgiełku codzienności.

Dziedzictwo kulturowe obok pięknych jezior i lasów jest bez wątpienia naszym atutem powoduje, że kojarzeni jesteśmy również z pomnikami przeszłości. Szerzej znane są średniowieczne mury obronne Strzelec, kameralny rynek z dawnym ratuszem, kościół kolegiacki, średniowieczne fortyfikacje Dankowa, jak również pełne uroku kościoły w Brzozie, Lipich Górach i Ogardach, a także dwory i pałace w Bobrówku, Ogardach i Tucznie. Znane są ponadto: aleja platanowa w Brzozie oraz parki pałacowe w Brzozie, Gilowie, Lubiczu i Ogardach.

Od dwóch lat staraniem Urzędu Miejskiego w Strzelcach prowadzone są w Dankowie badania archeologiczne, odsłaniające tajemnice tego średniowiecznego miasteczka, a obecnie nieco zapomnianej wsi, zagubionej w puszczy gorzowskiej. Dzięki festynom, prezentacjom i wydawnictwom badania oraz ich wyniki znane są wszystkim zainteresowanym, w tym odwiedzającym nas turystom.

Na odkrycie czekają także inne, mało znane zabytki, takie jak choćby wzgórze zamkowe w Długiem, wieża widokowa w Gilowie, kościoły w Bronowicach, Pielicach i Przyłęgu, zabudowania pofolwarczne w Brzozie i Sławnie, klasycystyczne pomniki nagrobne w Gardzku, płyta nagrobna Wolfa von Bornstedta z kościoła w Ogardach, dzwon Otto Albrechta w kościele w Pielicach, witraże z kościoła w Sokólsku, pomnik nagrobny malarza Ludwiga Nostera w Strzelcach, czy gołębnik w Sidłowie i wiele innych. Zaznaczyć przy tym należy, iż staramy się jak najlepiej dbać o to dziedzictwo, przygotowując projekty w celu uzyskania środków zewnętrznych na konserwację średniowiecznych murów obronnych w Strzelcach, wspomagając bieżące prace w kościołach, przywracając do świetności maszt flagowy na elewacji dawnego ratusza, czy realizując wreszcie konserwację pomnika nagrobnego Ludwiga Nostera.

Niniejsza książka w naszej intencji stanowić ma swego rodzaju przewodnik po dziedzictwie kulturowym gminy, zachęcając do refleksji nad przeszłością, ucząc szacunku dla wszystkich tych, którzy tutaj mieszkali i pracowali oraz stanowić pomost pomiędzy dawnymi i współczesnymi mieszkańcami tych ziem.

Tadeusz Feder

Burmistrz Strzelec Krajeńskich