XXIII MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY W SZACHACH

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na
XXIII OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY
STRZELCE KRAJEŃSKIE W SZACHACH Juniorów i Seniorów
25.03.2023 r.

1.Cel zawodów:

♦ Wyłonienie najlepszych zawodników Miasta i Gminy  w poszczególnych kat. wiekowych.

♦  Podwyższanie umiejętności kwalifikacji szachowych.

♦  Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Miasta i Gminy Strzelce Kraj.

♦  Integracja środowiska szachowego.


2. Organizatorzy:

♦ Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej.

♦ Gmina Strzelce Krajeńskie

♦ Strzelecki Ośrodek Kultury


3. Termin i miejsce:

♦  Zawody odbędą się 25 marca 2023 (sobota)

♦  Sala widowiskowa Strzeleckiego Ośrodka Kultury, ul. Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Kraj.

♦  Początek gier – godz. 10.00.

♦   Potwierdzanie obecności w godzinach 9:30 – 9:45.


4. Zgłoszenia i uczestnictwo

    ♦   Zgłoszenia przyjmowane będą : 

a)  drogą elektroniczną na adres : p.partyka@poczta.fm

b)  przez Internet na serwerze Chessarbiter Pro :   

c)  osobiście w dniu imprezy w godz. 9:30 – 9.45 .  

    ♦   Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez      

  względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.

    ♦    Liczba miejsc ograniczona do 40. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby    

          zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za

          zgodą Sędziego głównego.

    ♦    Wpisowe – Seniorzy 20zł, Juniorzy 10zł

5. System rozgrywek:

♦ Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe

♦ Tempo gry- 10 minut + 5 sekund na partię dla zawodnika

♦    O kolejności miejsc decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, Buchholz Cut-1, pełny Buchholz, liczba zwycięstw, ranking średni przeciwników


6. Nagrody:

♦         Puchary dla trzech najlepszych zawodników.

♦         Nagrody finansowe za miejsca I-III: 100,70,50. 

♦         Nagrody rzeczowe za miejsca IV-IX

♦         Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 10.

♦      Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 16

♦         Nagrody rzeczowe za miejsca IV-IX dla juniorów do lat 10.

♦         Nagrody rzeczowe za miejsca IV-IX dla juniorów do lat 16.

♦         Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda przepada na rzecz organizatorów.

7. Uwagi organizacyjne

♦  Turniej sędziowany będzie zgodnie z obowiązującym kodeksem Szachowym.

♦   Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych  

     osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a    

     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  

     sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

     rozporządzenie o ochronie danych).

♦   Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych

      zrealizowanych podczas turnieju.

♦    Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

♦    Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

♦    Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we

      własnym zakresie.

♦    Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.

♦    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.