SCENA DLA CIEBIE – Konkurs Piosenki

Konkurs Piosenki „Scena dla Ciebie” organizowany przez Strzelecki Ośrodek Kultury skierowany jest do wokalistów – amatorów, uczniów szkół podstawowych i  uczestników zajęć w instytucjach Kultury z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Założeniem konkursu jest wzbudzenie sympatii do muzyki, rozwijanie odczuć estetycznych,  uwrażliwienie  na  piękno muzyki,  obycie  się  ze  sceną  oraz występem przed publicznością, a także popularyzacja muzyki, pomoc utalentowanej młodzieży w rozwijaniu zainteresowań i osiągnięć artystycznych oraz konfrontacje dorobku młodych artystów.

Zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu młodych artystów, nauczycieli i instruktorów.