Strzelecki Ośrodek Kultury

PLAN ZAJĘĆ STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA ROK 2017/2018