Ekoferie ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury

Dzięki dofinansowaniu projektu „Dzieci segregują śmieci’ z Fundacji PGiNG im. Ignacego Łukasiewicza nasz Ośrodek zorganizował bardzo ciekawe i pełne ekologicznych treści ferie dla najmłodszych.

W ramach przystępnych i ciekawych zajęć przeprowadzonych podczas ferii zimowych dzieci dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jaką to przynosi korzyść dla środowiska, nauczyły się rozróżniać frakcje, poznały też, których materiałów nie wolno wyrzucać do pojemników, a np. oddać do specjalnych punktów. Nauczyły się sporo o recyklingu podczas specjalnych warsztatów plastycznych i konkursów. Jak się okazało, instruktorzy Warsztatu Terapii Zajęciowej doskonale przekazali najważniejsze informacje w tej tematyce.

W ramach dodatkowych atrakcji został zorganizowany wyjazd do Planetarium i Centrum Nauki Keplera, gdzie dzieci mogły dowiedzieć się więcej m.in. o ekologii i konieczności ograniczania emisji CO2 i szkodliwych pyłów do atmosfery. Przeprowadzały doświadczenia fizyczne i przyrodnicze. Na zakończenie ekologicznych ferii dzieci przyznały, że teraz wiedzą więcej o tym, jak ważne są ekologiczne postawy w życiu codziennym, dbanie o własne miejsce zamieszkania i środowisko.