Wybór oferty w ramach konkursu na druk dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”

Protokół dostępny pod linkiem: http://ziemiastrzelecka.strzelce.pl/wp-content/uploads/2018/11/protok%C3%B3%C5%82-wyboru-oferty-na-druk.pdf