Konkurs na druk dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”

Informujemy, iż procedura wyboru nowego wykonawcy usługi, jaką jest druk „Ziemi Strzeleckiej” jeszcze trwa. Wydawca analizuje oferty i poda wyniki niezwłocznie po dokonaniu wyboru nowej drukarni.