Warsztat: Lubuska Akademia Młodego Lidera

„Lubuska Akademia Młodego Lidera”

Warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii
„Młodzi on Life”

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ !!! – KLIKNIJ TUTAJ !!!

Województwo Lubuskie w ramach realizowanego programu „Młodzi on Life” organizuje warsztaty dla młodzieży pn. „Lubuska Akademia Młodego Lidera”. Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich w ramach RPO Lubuskie 2020 z projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” . Wykonawcą zadania jest Konsorcjum 2 lubuskich parków naukowo technologicznych, które wspólnie złożyły ofertę w przetargu nieograniczonym i wygrały zlecenie: Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli i PNT UZ – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.